درحال بار گذاری
img-bg

مرکز آموزش

امکانات مورد نیاز امکانات مورد نیاز جهت راه اندازی سامانه
آموزش نصب و کار با AnyDesk آموزش نصب، تنظیمات و کار با نرم افزار AnyDesk
آموزش کار با سامانه آموزش نحوه کار با بخش های مختلف سامانه
دریافت وب سرویس استخر BTC نحوه دریافت وب سرویس از استخر BTC جهت اتصال سامانه به استخر
دریافت وب سرویس استخر AntPool نحوه دریافت وب سرویس از استخر AntPool جهت اتصال سامانه به استخر
دریافت وب سرویس استخر ViaBTC نحوه دریافت وب سرویس از استخر ViaBTC جهت اتصال سامانه به استخر
دریافت وب سرویس استخر SlushPool نحوه دریافت وب سرویس از استخر SlushPool جهت اتصال سامانه به استخر