درحال بار گذاری
img-bg

مرکز آموزش

امکانات مورد نیاز امکانات مورد نیاز جهت راه اندازی سامانه
آموزش نصب مانیتورینگ آموزش نصب، تنظیمات و کار با نرم افزار مانیتورینگ
آموزش نصب و کار با AnyDesk آموزش نصب، تنظیمات و کار با نرم افزار AnyDesk
آموزش کار با سامانه آموزش نحوه کار با بخش های مختلف سامانه